skip to Main Content

Ombyggnad av gästhamn i Hamburgsund

Projektet bestod i renovering av befintlig brygganläggning och utökning av bryggplatser i gästhamn och servicebrygga i Hamburgsund. Arbetena omfattade pålning,…

Orust Rossö

Ombyggnad av småbåtshamnen med 220 båtplatser i Orust Rossö båtförening. Entreprenaden omfattade sponting 200m för ny kaj med dragstag förankrade…

Back To Top