skip to Main Content
INNEHÅLL
OM OSS
Allmän

Hamn & Sjö etablerades 1983 och ägaren Björn Christiansson utvecklar verksamheten vidare för att tillmötesgå den ökade efterfrågan på marina anläggningar längs kusten.

Hamn & Sjö har långsiktiga relationer med våra kunder och med ständiga förbättringar medverkar vi till en långsiktigt hållbar utveckling till gagn för människor, miljö och kultur i havsnära miljöer.

Vi vill vara den självklara leverantören av sjönära arbeten i Bohuslän.

Företaget är anslutet till bransch-organisationen Maskinentreprenörerna (ME).

Personal

Vi som arbetar på företaget Hamn & Sjö är alla rutinerat yrkesfolk med lång erfarenhet i marina miljöer.

Verksamheten präglas av ett engagemang hos alla medarbetare. Vi vet vad som krävs när man arbetar med entreprenader ovan och under vattenytan.

Resurser

Hamn & Sjö har resurser för genomförande av både små och stora marina arbeten.

Vår fartygsflotta omfattar isbrytande bogser- och arbetsfartyg, flera mindre båtar och flottar samt kran- och grävpontoner av varierande typ.

Vår maskinpark är uppbyggd för att klara de flesta projekt. Vi har även tillgång till professionella dykare för undervattens-arbeten, besiktningar m.m.

Back To Top