skip to Main Content
Projektet bestod i anläggning och byggnation av ny brygga för fritidsbåt samt reparation av stödmur i granit.
Förutsättningarna var att bygga en frihängande brygga på berg i utsatt läge med mycket sjötrafik utanför.  För att utföra bryggarbetet användes arbetsponton med grävmaskin samt arbetsbåt B/B Lusten.  Schaktning utfördes för att anlägga stödmur i granit. Vidare utfördes gjutning med betong och transport från fastlandet till nya bryggan och återfyllning av massor efter formrivning av stödmur.
Beställarens kommentar:
”Vi är mycket nöjda med kvalitet på ny brygga och stödmur. Samarbetet med personal från Hamn & Sjö var mycket bra och de fann mycket bra lösningar inom avtalat pris.”
Back To Top