skip to Main Content
INNEHÅLL
Anpassade bryggor i sjön.

Marin infrastruktur, anläggningsentreprenad och byggnation är våra hemmavatten. Våra projekt varierar i såväl storlek som i karaktär. Hamn & Sjö arbetar med allt ifrån totalentreprenader som generalentreprenader såväl som underentreprenad. Vi utför arbeten med bryggor, flytbryggor, kajer, marinor och marina tillbehör. Vi levererar till privatpersoner såväl som till föreningar, företag och offentliga organisationer.

Vår mission är stabila och funktionella bryggor, flytbryggor, fasta bryggor, kajer och hamnar som håller för sjön.

Att med teknisk kompetens, erfarenhet av sjöarbete, byggnation i och under vattenytan bygga och förvalta marina anläggningar.

Vår engagerade personal har stor erfarenhet av pålning, snickeriarbeten, betongarbeten, sprängning, rör- och kabelarbeten, schaktning, svets och smide, sänkbrunnar, spolning mm. Vi utför kajarbeten, bryggor, lägger kablar och ledningar under vatten. Vi erbjuder också dyktjänster och dykarbeten samt bärgning, bogsering och sjötransporter.

VI GÖR

Hamn och Sjö vill vara den självklara leverantören av sjöarbeten som dykning, muddring, ledningsdragning, sjötransporter, byggnation i, under och vid hamnar, marinor och på sjön samt underhåll av marina anläggningar. Välj Hamn & Sjö för sjönära arbeten med teknisk kompetens.

Våra hamn, kaj och bryggprojekt har kantats av framgång och vi har alltid en vilja att göra våra kunder nöjda med de arbeten och konstruktioner vi lämnar ifrån oss oavsett du som kund är offentlig, kommunal, privat näringsidkare eller privatperson.

För att få allt färdigt samtidigt och från samma leverantör erbjuder vi marina tillbehör till bryggor, kajer och båtplatser med båtlyftar, isätare, förtöjning, bommar, flytbryggor och pontoner, bryggutrustning m.m.

SENASTE NYHETER
SENASTE NYHETER
Back To Top