skip to Main Content
INNEHÅLL
TJÄNSTER
Almosund_005
Sjöentreprenad

Uppdragen för Hamn & Sjö varierar från raka bryggor för småbåtar i Veddö till ny kaj med kajförstärkning i Smögen eller en helt komplett gästhamn på Väderöarna. Vi är experter på alla typer av marina entreprenader och förvaltar småbåtshamnar på uppdrag. Tack vare en lång erfarenhet och unika resurser kan vi erbjuda helhetslösningar för olika sjö- och undervattensprojekt.

båtlifthamburgsund
Service

Vi erbjuder marin service för där vi planerar kommande underhåll tillsammans med dig som kund. Vi har stor erfarenhet att förebygga akuta åtgärder på bryggor och hamnar som sker på grund av väder och vind.

Vid akut skada efter t.ex. en påkörning utför vi en besiktning på plats och en åtgärdsplan. Vi kan givetvis utföra reparation efter behov.

Vi utför service löpande vid ett uppdrag, så när säsongen kommer är det bara att förtöja.

SANYO DIGITAL CAMERA
Förvaltningsservice

Vi erbjuder marina förvaltningstjänster för där vi planerar kommande underhåll tillsammans med dig som kund. Vi har stor erfarenhet att förebygga akuta åtgärder på bryggor och hamnar som sker på grund av vinter och is. När vi utför besiktning får kunden får ett protokoll och vi utför underhållsplaner med kostnadssatta åtgärdsförslag för att budgetera och planera underhållsbehov av bryggan eller anläggningen.

Vi utför service löpande vid ett förvaltningsuppdrag, så när säsongen kommer är det bara att förtöja.

HoS_L_033
Besiktning

Med vår långa erfarenhet av att bygga bryggor, kajer m.m. utför vi besiktningar för att säkerställa skick efter påkörning, eller status för ett planerat underhåll. Vi har även dykare för besiktning under vattenytan.

Ragardsvik_005
Underhållsplan

I samband med en besiktning gör vi en underhållsplan som beskriver åtgärder, när i tiden de behöver utföras och en budget.Du får ett underlag för löpande behov av underhåll för att öka livslängden på anläggningen.

bargning3
Sjötransporter, bogsering

Vi har med vår centrala placering på Bohuskusten möjlighet att kunna assistera vid olyckor där bärgning och miljösanering behöver utföras. Vi utför bogseringar och sjötransporter med våra egna bogserbåtar och pråmar.

HoS_L_016
Marina anläggningar

Bryggor och kajer, vatten och avloppsledningar.

Vi utför kajarbeten, bygger bryggor och lägger kablar och ledningar under vatten. Vi har stor erfarenhet av betongarbeten, dykning, svets- och snickeriarbeten, sprängning, rör- och kabelarbeten, schaktning, sänkbrunnar m.m.

mudderverkdyngo
Muddring, Schakt- och sprängningsarbeten, Sten- och betongarbeten

Vi utför muddringsarbeten med allt från muddring på grunda vatten till djupsänkning i hamnar. Vi utför även stödbankar och vågskydd med sten, gabioner eller betongmadrasser.

dykare
Yrkesdykning

Vi har tillgång till professionella dykare för undervattensarbeten, besiktningar m.m.

batslip2
Marina tillbehör

Båtlyftar, båtslipar, isfritt, bryggutrustning, el, vatten och förtöjningar.

Vi levererar och monterar den utrustning som en brygga, båtplats eller kaj behöver utifrån de krav och den efterfrågan som båtfolket ställer. Vi har egna agenturer för flera produkter som båtlyftar, förtöjning, vinterutrustning m.m.

Back To Top