skip to Main Content
INNEHÅLL
Orust Rossö

Ombyggnad av småbåtshamnen med 220 båtplatser i Orust Rossö båtförening.

Entreprenaden omfattade sponting 200m för ny kaj med dragstag förankrade i pålplattor samt ny brygga.

Dialog och arbete fungerade mycket bra, mycket yrkesmässigt väl utfört under svåra väderförhållanden. Entreprenaden besiktigades utan anmärkningar

Bengt-Olof Larsson
styrelseledamot i Orust Rossö Båtförening.

Back To Top