skip to Main Content

Projektet bestod i renovering av befintlig brygganläggning och utökning av bryggplatser i gästhamn och servicebrygga i Hamburgsund.

Arbetena omfattade pålning, byggnation av stomme och däckning av bryggor.
Bryggan utrustades även med varmförzinkade pollare, räddningsutrustning, elstolpar med vattenuttag och elmätare samt nya belysningsstolpar.
Akterförtöjningen utfördes med boj och bojtyngd.

Back To Top