skip to Main Content

Ombyggnad av gästhamn i Hamburgsund

Projektet bestod i renovering av befintlig brygganläggning och utökning av bryggplatser i gästhamn och servicebrygga i Hamburgsund. Arbetena omfattade pålning,…

Ny brygga och ny båtlyft

Monterat ny brygga med båtlyft och även förstärkt och renoverat befintlig brygga vid fritidshus på västra Orust med egen brygga…

Back To Top