skip to Main Content
Projektet bestod i berg och konsolbrygga för fritidsbåt.
Bryggan skulle platsbyggas och anpassas till bergsformation och befintlig fritidsbåt. För att utföra byggnationen utfördes anläggningsarbeten med bergborr för erforderlig infästning i berget.
Arbetsponton och B/B Sjöbjörn användes för arbetet att anlägga ny brygga.

Back To Top