skip to Main Content

Ombyggnad av gästhamn i Hamburgsund

Projektet bestod i renovering av befintlig brygganläggning och utökning av bryggplatser i gästhamn och servicebrygga i Hamburgsund. Arbetena omfattade pålning,…

Väderöarna Gästhamn

Statens fastighetsverk (SFV) valde Hamn och Sjö AB för uppförandet av en ny hamnserviceanläggning på Väderöarna i Bohuslän. Den nya…

Back To Top