skip to Main Content
INNEHÅLL
Väderöarna Gästhamn

Statens fastighetsverk (SFV) valde Hamn och Sjö AB för uppförandet av en ny hamnserviceanläggning på Väderöarna i Bohuslän.

Den nya hamnserviceanläggningen – belägen vid inloppet till hamnen på Storön – är ett viktigt steg för att öka servicegraden och trivseln på Väderöarna. Byggnaden, med drag av bohuslänska sjöbodar, är i ett plan och rymmer bland annat utställningslokal, kontor för hamnvakten, wc/dusch samt ett avancerat teknikrum för att klara alla faciliteter.

Sista delen i vår vision är att kunna erbjuda fler övernattningsmöjligheter för besökare som kommer till Väderöarna utan egen båt. Vår ambition är att kunna erbjuda boende av olika standard, alltifrån boende på Värdshuset till lite enklare boende av vandrarhemskaraktär. Hur detta ska lösas på bästa sätt arbetar vi med just nu!

Anders Eydal
Förvaltare på Statens Fastighetsverk

Denna typen av projekt ligger i linje med vad Hamn och Sjö är riktigt duktiga på och vi ser möjligheter att kunna leverera kompletta hamnar, erbjuda underhåll av anläggningar vid sjön!

Björn Christiansson
Verksamhetsansvarig på Hamn och Sjö AB

Back To Top