skip to Main Content

Ombyggnad av gästhamn i Hamburgsund

Projektet bestod i renovering av befintlig brygganläggning och utökning av bryggplatser i gästhamn och servicebrygga i Hamburgsund. Arbetena omfattade pålning,…

Back To Top