skip to Main Content

Havstenssund gångbrygga

Strandpromenaden med brygga vid den smala passagen i Havstenssund. I tidigt skede fick Hamn&Sjö vara med i dialogen inför projektering…

Back To Top