skip to Main Content
Omläggning av vatten och avlopp utfördes med anslutning till avloppspumpstation.
I samband med projektet av nybyggnation av sjönära husgrund på en ö utanför Grebbestad utfördes sjötransporter och här transporterades överblivna sprängmassor bort med arbetspråm GP16 och arbetsbåten B/B Sjöbjörn för omlastning till lastbilar.
Byggnadsmaterial lastades ombord på arbetspråmen GP16 på fastlandet och bogserades från fastlandet till byggnadsplatsen på ön där byggnadsmaterialet lossades.

Back To Top