skip to Main Content

Ingen entreprenad är den andre lik. Här har vi byggt ut uteserveringen för en restaurang med ett stort, härligt bryggdäck. Bryggdäcket är förstärkt på olika sätt för att tåla dom påfrestningar som kan uppstå. Detta bryggdäcket är ca 140m2 stort.

Back To Top