skip to Main Content
INNEHÅLL
Raka bryggor i sjön.

Marin infrastruktur, anläggningsentreprenad och byggnation är våra hemmavatten. Våra projekt varierar i såväl storlek som i karaktär. Hamn & Sjö arbetar med allt ifrån totalentreprenader som generalentreprenader såväl som underentreprenad. Självklart utför vi arbeten och levererar till privatpersoner såväl som till föreningar, företag och offentliga organisationer.

Vår mission är raka fina bryggor, kajer och hamnar som håller för sjön.

Att med teknisk kompetens, erfarenhet av sjöarbete, byggnation i och under vattenytan bygga och förvalta marina anläggningar.

Vår engagerade personal har stor erfarenhet av pålning, snickeriarbeten, betongarbeten, sprängning, rör- och kabelarbeten, schaktning, svets och smide, sänkbrunnar, spolning mm. Vi utför kajarbeten, bygger raka fina bryggor och lägger kablar och ledningar under vatten. Vi erbjuder också dyktjänster och dykarbeten samt bärgning, bogsering och sjötransporter.

VI GÖR
TJÄNSTER

Hamn och Sjö vill vara den självklara leverantören av sjönära arbeten med teknisk kompetens, erfarenhet av sjöarbete som dykning, muddring, ledningsdragning, sjötransporter, byggnation i, under och vid hamnar och på sjön samt underhåll av marina anläggningar.

PROJEKT

Våra projekt har kantats av framgång och vi har alltid en vilja att göra våra kunder nöjda med de arbeten och konstruktioner vi lämnar ifrån oss oavsett du som kund är offentlig, kommunal, privat näringsidkare eller privatperson.

MARINA TILLBEHÖR

För att få allt färdigt samtidigt och från samma leverantör erbjuder vi marina tillbehör till bryggor, kajer, båtplatser, båtliftar, isätare m.m.

SENASTE NYHETER
Back To Top