skip to Main Content

Brygglyft 7700 kg

267,000.00 kr

Brygglyft

Beskrivning

Green Marines brygglyft är den perfekta lösningen där befintlig brygga, kaj eller bergvägg kan användas eller där pålning ej är lämpligt. Brygglyften tar mindre plats och är normalt lättare att installera än övriga konstruktioner.

Close search
Back To Top